GÜNEŞ SİSTEMİ İLE ATOM MODELİ ARASINDAKİ BENZERLİK

2008-03-27 11:07:00

 

GÜNEŞ SİSTEMİ İLE ATOM MODELİ ARASINDAKİ BENZERLİK

 

   Gerçekten de güneş sistemi ile atom modeli birçok açıdan benzerlik gösterir.Hatta atom modeline güneş sisteminin minyatürü diyebiliriz.

   Güneş sisteminde merkezde yüksek enerjili güneş vardır.Atomun merkezinde de aynı güneş sistemindeki gibi yüksek enerjinin saklı olduğu atom çekirdeği bulunur.Bilindiği gibi atomun enerjisinin büyük bir kısmı çekirdeğinde gizlidir.Bu enerji sayesinde atom çekirdeği etrafındaki elektronları çekerek onların yörüngesinden ayrılmasını engeller.

   Güneş sisteminde güneşin etrafında bıkmadan ve yörüngelerinden sapmadan dönen gezegenler vardır.Atomda da çekirdeğin etrafında dönen elektronlar vardır.Bu elektronlar çekirdeğin etrafında,tıpkı güneşin etrafında dönen gezegenler gibi dairesel değil elips şeklinde dönerler.

   Gezegenler güneşin etrafında dönerken, tıpkı elektronların döndüğü gibi, aynı zamanda kendi etraflarında da dönerler.

   Güneş sisteminde güneşin etrafında gruplar halinde dönen yıldız kümeleri yani Samanyolu denilen oluşumlar vardır.Atomda da bu oluşumlar gibi aynı yörüngeyi paylaştığı kabul edilen elektron kümeleri bulunur.Örneğin atomda birinci yörüngede iki elektron dönmektedir.

   Güneş sisteminde gezegenler arasında büyük boşluklar vardır.Atomda da elektronlar arasında  ışığı diğer tarafa geçirebilen büyük boşluklar vardır.

   Güneş kendi etrafında döner, atomun çekirdeği de kendi etrafında döner.Bu dönüşler tıpkı atomdaki dönüşler gibi insan gözüyle görülemez.Ancak çeşitli hesaplamalarla ispatlanabilir.Ancak güneşin kendi etrafında döndüğü güneş yüzeyinde görülen güneş lekelerinin yerlerinin zamanla değişmesinden anlaşılabilir.

   Atomlar tabiatta tek başlarına bulunmazlar, yani birkaç atom bir aradadırlar.Ve biz biliyoruz ki güneş sistemimiz de evrende tek değildir.Güneş sistemimizin yanında başka güneş sistemlerinin de varlığı kabul edilmiştir.

   Güneş sisteminde gezegenler birbirlerinden belirli uzaklıktadırlar.Kendi etraflarında yada güneş etrafında dönüşleri sırasında birbirlerine çarpmazlar.Atomda da elektronlar dönüşleri sırasında herhangi bir çarpma olmaz.

   Güneş sisteminde gezegenler güneşin çekim kuvveti altındadırlar.Ancak bu çekim kuvveti gezegenlerin giderek güneşe yaklaşmasına hatta çarpmasına neden olmaz.Çünkü aynı zamanda bunu dengeleyen, gezegenlerin güneş etrafında dönüşleri sırasında meydana gelen bir merkezkaç kuvveti vardır.Aynısı, yani elektronların çekirdek tarafından çekilmesi sırasında çekirdeğe yapışmasını engelleyen merkezkaç kuvveti atomda da vardır.Bu denge o derece keskindir ki,ne gezegenler güneşe yapışır, ne de elektronlar atomun çekirdeğine yapışırlar.

   Güneşteki yüksek enerji bütün enerjilerin kaynağıdır.Açığa ısı enerjisi olarak çıkar.Atomda da istenildiği zaman açığa çıkarılabilen bir ısı enerjisi vardır.

   Son olarak diyebiliriz ki, atomdaki gizlerin bulunmasında güneş sisteminin incelenmesi yararlı olacaktır.Aynı şekilde güneş sisteminin gizemleri de atomdan yararlanılarak ortaya çıkarılabilir.

(Nilüfer DEMİR)

2349
0
0
Yorum Yaz