çarpım tablosu

2008-02-22 10:51:00

ÇARPIM TABLOSU NASIL ÖĞRİTİLİR?

 

  Çarpım tablosu herkes için çok zor öğrenilen bir şeydir.Ben çocuklarıma çarpım tablosunu öğretirken şu yolları kullandım.Önce çarpım tablosunun öğrenilmesinin o kadar zor olmadığını söyledim onlara…Daha sonra ise ritmik sayma üzerinde durdum.Ritmik sayma nedir diyeceksiniz…

   Ritmik sayma ikişer, üçer, dörder, beşer, altışar, yedişer, sekizer, dokuzar, onar ritmik sayma şeklinde gruplandırılabilir.İkişer ritmik sayma:

   2,4,6,8,10,….

Üçer ritmik sayma:

  3,6,9,12,…

Dörder ritmik sayma:

  4,8,12,16,…

Beşer ritmik sayma:

  5,10,15,20,…

Altışar ritmik sayma;

  6,12,18,24,…

Yedişer ritmik sayma:

  7,14,21,28,…

Sekizer ritmik sayma:

  8,16,24,32,…

Dokuzar ritmik sayma:

  9,18,27,36,…

Onar ritmik sayma:

  10,20,30,40,…

  Ritmik sayma çocuğa kavratıldıktan sonra çarpım tablosunun öğrenilmesi kolaylaşır.İkişer ritmik sayma iki ile çarpma, üçer ritmik sayma üç ile çarpma, dörder ritmik sayma dört ile çarpma, beşer ritmik sayma beş ile çarpma, altışar ritmik sayma altı ile çarpma, yedişer ritmik sayma yedi ile çarpmayı diğerleri ise sırasıyla sekiz, dokuz ve on ile çarpmayı gösterir.

  Ritmik saymalar kavratıldıktan sonra, çarpım tablosunun akılda kalıcılığını sağlamak için çarpma ile ilgili tekerlemeler öğretilebilir.Örneğin:

  İki kere iki dört üstünü ört, üç kere üç dokuz biz evde yokuz, dört kere dört onaltı kahvaltı, beş kere beş yirmibeş onlar ikiz kardeş, altı kere altı otuzaltı denizaltı, yedi kere yedi kırkdokuz heryer buz, sekiz kere sekiz altmış dört kapıyı ört, dokuz kere dokuz seksen bir bunu herkes bilir, on kere on yüz denizde yüz gibi…Bu tekerlemeler istenirse arttırılabilir.

  Çarpım tablosunun öğrenilmesinde kere yerine tane kelimesinin kullanılmasının büyük faydası vardır.Örneğin:

  İki kere iki yerine, iki tane iki yani 2+2=4 gibi…

2464
0
0
Yorum Yaz